اجاره هیلتی

جالب ترین عکس های جهان

مجموعه تصاویر آموزنده

 

مجموعه تصاویر آموزنده

که به ما نشان می دهد کدامیک و چقدر ازمواد غذایی

حاوی 200 کالری انرژی می باشد

به یاد داشته باشید که هر انسان بالغ روزانه به 2000 تا

2500 کالری نیاز دارد

Coca-Cola (496 ml = 200 Calories)

Coca Cola Calories

French Fries (73 grams = 200 Calories)

French Fries Calories

Ketchup (226 grams = 200 Calories)

Ketchup Calories

Potato Chips (37 grams = 200 Calories)

Potato Chips Calories

Hot Dog (66 grams = 200 Calories)

Hot Dog Calories

Cheeseburger (75 grams = 200 Calories)

Cheeseburger Calories

Bacon (34 grams = 200 Calories)

Fried Bacon Calories

Butter (28 grams = 200 Calories)

Butter Calories

Eggs (150 grams = 200 Calories)

Eggs Calories

Cheddar Cheese (51 grams = 200 Calories)

Cheddar Cheese Calories

Smoked Turkey (204 grams = 200 Calories)

Smoked Turkey Calories

Bread (90 grams = 200 Calories)

Bread Calories

Milk (333 ml = 200 Calories)

Milk Calories

Fruit Loops Cereal (51 grams = 200 Calories)

Fruit Loops Cereal Calories

Donut (52 grams = 200 Calories)

Donut Calories

Tootsie Pops (68 grams = 200 Calories)

Tootsie Pops Calories

Cheetos (38 grams = 200 Calories)

Cheetos Calories

Snickers Bar (41 grams = 200 Calories)

Snickers Chocolate Bar Calories

Gummy Bears (51 grams = 200 Calories)

Gummy Bears Calories

Salted Pretzels (52 grams = 200 Calories)

Salted Pretzels Calories

Candy (50 grams = 200 Calories)

Candy Calories

M&M’s (40 grams = 200 Calories)

MandMs Calories

Doritos (41 grams = 200 Calories)

Doritos Calories

Avocado (125 grams = 200 Calories)

Avocado Calories

Apples (385 grams = 200 Calories)

Apples Calories

Blueberry Muffin (72 grams = 200 Calories)

Blueberry Muffin Calories

Splenda (50 grams = 200 Calories)

Splenda Calories

Peanut Butter (34 grams = 200 Calories)

Peanut Butter Calories

Bagel (70 grams = 200 Calories)

Bagel Calories

Canned Tuna (102 grams = 200 Calories)

Canned Tuna Calories

Saltines Crackers (50 grams = 200 Calories)

Saltines Crackers Calories

Peppers (740 grams = 200 Calories)

Peppers Calories

Green Peas (357 grams = 200 Calories)

Green Peas Calories

Red Onions (475 grams = 200 Calories)

Red Onions Calories

Salted Nuts (33 grams = 200 Calories)

Nuts Calories

Carrots (570 grams = 200 Calories)

Carrots Calories

Pasta (145 grams = 200 Calories)

Pasta Calories

Grapes (290 grams = 200 Calories)

Grapes Calories

Celery (1425 grams = 200 Calories)

Celery Calories

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه 4 اسفند 1391ساعت 23:57  توسط Mrm & Celeste  بازدید : 7608

 
Banner corner : site parandehgharib.ir