اجاره هیلتی

جالب ترین عکس های جهان

تصاویر زیبایی از گل های خرد شده


 خلق تصاویر زیبایی ازعکاس نیویورکی

Jon Shireman

او گل های زیبایی را در نیتروژن مایع غوطه ور کرده و

وقتی که گل ها به درجه انجماد رسیدند و یخ زدند

آنها را شکسته و بوسیله دوربین های پر سرعت از گل های خرد شده عکس گرفته است

و چنین تصاویرزیبایی را بوجود آورده است

 

 

Shattered Flower

Shattering Flower

Smashed Flower

Broken Flowers by Jon Shireman

Shattering Flowers

Exploding Flowers

Exploding Flower

Exploded Flower

Exploded Flowers

Smashed Flowers

Frozen Flowers

Shattered Flowers

Shattered Flowers by Jon Shireman

Flowers by Jon Shireman

Frozen Flowers by Jon Shireman

Smashed Flowers by Jon Shireman

Broken Flower

Frozen Flower

 

+ نوشته شده در  يکشنبه 29 بهمن 1391ساعت 20:22  توسط Mrm & Celeste  بازدید : 3562

 
Banner corner : site parandehgharib.ir