اجاره هیلتی

جالب ترین عکس های جهان

آثار هنر بوسيله مدادي شمعي ذوب شده

 

آثار هنری زیبا ایجاد شده بوسيله مداد رنگي هاي شمعي ذوب شده

كه توسط هنرمند آمريكايي

Jessie Kerbawy

ساخته شده است


Melted Crayon Art

Melted Crayon Painting

Melted Crayons Drawing

Crayons Art

Melted Crayon Art by JKCreate

Melted Crayon Drawing

Melted Crayon Art by Jessie Kerbawy

Melted Crayons

Melted Crayons Art by Jessie Kerbawy

Melted Crayons Painting

Melted Crayons Art by JKCreate

Jessie Kerbawy

Melted Crayon Paintings

Melted Crayon

Crayon Art

Melted Crayons Paintings

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 16 آذر 1391ساعت 20:15  توسط Mrm & Celeste  بازدید : 4473

 
Banner corner : site parandehgharib.ir