اجاره هیلتی

تی شرت هایی با طراحی خلاقانه

جالب ترین عکس های جهان

تی شرت هایی با طراحی خلاقانه

مجموعه ای از تی شرت های خلاقانه با عناصر تعاملی طراحی شده توسط

Noto-Fusai

 

Umbrella T-Shirt

 

Power Pole T-Shirt

 

Reversi T-Shirt

 

Drain Plug T-Shirt

 

Shoulder Bag T-Shirt

 

 

Faucet T-Shirt

 

 

Book T-Shirt

 

Vacuum T-Shirt

 

 

Tricycle T-Shirt

 

Football T-Shirts

Shoe T-Shirt

Shoelaces T-Shirt

 

+ نوشته شده در  سه شنبه 19 دی 1391ساعت 20:33  توسط Mrm & Celeste